Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 616
Registr. kuupäev 17.9.15
Kaebuse osapooled B.Kirt Eesti Ekspressi kirjutise "Valuraha küsimine pole väljapressimine" (S.Vedler, 9.9.15) kohta
Sisu mainekahju, valeväited
ASN lahend 14.10.15 Lahend: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Boris Kirdi kaebust Eesti Ekspressi kirjutise “Valuraha küsimine pole väljapressimine” (Sulev Vedler, 9.9.15) kohta.

Kaebuse kohaselt on artiklis esitatud meelevaldseid ja eksitavaid faktiväiteid. Samuti on kasutatud teotavaid sõnu (“vanatoi”, “luuser”, “vanamees”, “sugumürsk” jm). Artikkel õhutab vaenu ning kahjustab kaebuse esitaja head nime.

Eesti Ekspress ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Eesti Ekspress on rikkunud head ajakirjandustava.

ASNil puuduvad protsessuaalsed vahendid faktiväidete paikapidavuse hindamiseks. Küll aga leiab ASN ajakirjanduseetilisest seisukohast, et kohtuasja kajastamine loos esiletoodud detailidega ei ole avalikes huvides ning kahjustab lisaks kaebuse esitajale ka kohtuasja vastaspooleks olnud naisterahva privaatsust. Kohtuasi võis olla avalik, kuid see ei põhista ajakirjanduslikku tiražeerimist. Kõik avalik ei pruugi olla avaldatav.

Täiesti põhjendamatu on ajakirjanduslikus tekstis hinnanguline/halvustav sildistamine ja sõimav sõnakasutus ükskõik kelle suhtes. See ei ole tõese, ausa ja igakülgse informatsiooni edastamiseks vajalik ning tekitab põhjendamatuid kannatusi (EAEK p 1.5 tähenduses).

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi