Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 518
Registr. kuupäev 12.7.11
Kaebuse osapooled Aino Siebert Õhtulehe kirjutise "Pederastid on jäämäe väike osa" (Ü.Vooglaid, 7.7.11) kohta
Sisu vihakõne
ASN lahend 15.9.11 Lahend: vabastav

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Ajakirjanike Liidu liikme Aino Sieberti kaebust* Õhtulehe kirjutise “Pederastid on jäämäe väike osa” (Ülo Vooglaid, 7.7.11) kohta.

Kaebuse kohaselt on artikkel sisult inimvihkajalik ning kaebuse esitaja soovib teada, kas see on kooskõlas pressiseadusega, samuti kas sellise artikli autor sobib olema ajakirjanike liidu auliige. Kaebuse esitaja näeb artiklis vastuolu rahvusvahelise ajakirjanduseetika koodeksi punktiga 8, mis käsitleb diskrimineerimist muu hulgas seksuaalse orientatsiooni põhjal ja sellele kaasaaitamist. Kaebus ei konkretiseeri, mis täpselt artiklis hea tava nõuetele ei vasta.

Õhtuleht ASNile oma seisukohta ei avaldanud. Ülo Vooglaid artikli autorina rõhutab, et Eesti Vabariigi põhiseadus garanteerib igale inimesele nii südametunnistuse- ja mõttevabaduse (§ 40) kui ka sõnavabaduse (§ 45). Vooglaiu arusaamist mööda näeb see vabadus ette ka seda, et inimesed võivad avalikult väljendada oma tõekspidamisi, sh arusaama, et seksuaalne läbikäimine samast soost isikute vahel on ebamoraalne ning et püüdlus kujundada sellise käitumise suhtes ühiskondlikku heakskiitu tähendab moraalse allakäigu mahitamist. Vooglaid kinnitab, et ei ole öelnud ega kirjutanud ei eraviisiliselt ega avalikult midagi, mida võiks tõlgendada üleskutsena kohelda homoseksuaalselt käituvaid inimesi halvasti (sh diskrimineerivalt).

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et kõnealuses Õhtulehe artiklis ei ole rikutud head ajakirjandustava.

Poliitilises debatis on sõnavabadus enim kaitstud väärtus – igaühel on õigus mõtteid ja arvamusi avaldada – isegi reljeefselt –, ka identiteeti puudutavates küsimuses, kuni see ei omanda vihakõne tunnuseid.

Vaadeldavas artiklis ei tähelda ASN vihakõne tunnusjooni ning neile ei ole konkreetselt osundanud ka kaebuse esitaja. Artikkel keskendub peamiselt kultuuri väärtussüsteemi põhimõtetele. Omasooiharus ehk, nagu artiklis nimetatakse, “pederastia” on vaadeldavas artiklis eeskätt kompositsiooniline kujund, millist nähtust autor tõepoolest vastustab. ASN ei näe aga põhjust, miks niisugust arvamust ei tohiks avalikult väljendada.

Avaliku Sõna Nõukogul puudub pädevus anda hinnanguid Ajakirjanike Liidu põhikirjaliste otsuste suhtes (auliikmesuse küsimus). Samuti puudub ASNil pädevus hinnata ajakirjanduses avaldatu kooskõla seadustega, s.h pressiseadusega, kui niisugune oleks Eestis jõustatud.

Prof. Epp Lauk,
esimees

_______________________________
* Aino Siebert kirjutas 26.09.11: "Aino Siebert ei ole esitanud ASNile kaebust, olen palunud ainult HINNANGUT." Hiljem täpsustas, et see oli küsitud ajalehe-artikli jaoks, mis ilmus 11. juulil 2011: http://www.baltische-rundschau.eu/2011/07/11/estland-ungewollt-zum-helden-der-ultranationalisten

Jalus Esilehele Tagasi