Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 323
Registr. kuupäev 16.8.04
Kaebuse osapooled Tiit Toomsalu (ESDTP) ajalehe Postimees suhtes (T.Tammerk "Valimiskell läheb käima", 02.05.04).
Sisu infoblokaad
ASN lahend 14.10.04 Lahend: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Eesti Sotsiaaldemokraatliku Tööpartei esimehe Tiit Toomsalu kaebust Postimehe meediapoliitilise otsuse (avaldatud peatoimetaja Tarmu Tammerki artiklis “Valimiskell läheb käima”, 02.05.2004) suhtes.

Kaebuse kohaselt on toimetus teinud otsuse, millega ei võimaldata parlamendis mitte esindatud erakondadel Postimehes tutvustada oma Euroopa Liidu parlamendi valimiste seisukohti. Sellega toimetus informeerib avalikkust valimiskampaaniast valikuliselt ning ebavõrdseid võimalusi pakkuvalt. Kaebuse esitaja arvates on selline vastuolus ajakirjanduse eetikakoodeksi punktiga 1.2, mis näeb ette ajakirjanduse ülesandele pakkuda igakülgset teavet ühiskonnas toimuva kohta. Ajaleht ei reageerinud ka nelja kõrvalejäetud erakonna ühispöördumisele.

Postimees ASNile oma seisukohti ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Postimehe tegevus on vastuolus sõnavabaduse põhimõtetega. Toimetus kasutab ajakirjandusvabadust (s.t. meediaorganisatsiooni õigust ise otsustada väljaande sisu üle) sõnavabaduse vastu. Avalikust poliitilises debatist eemaldatakse teatud grupid, põhjendades seda ebamääraste ja vähetõsiste argumentidega (“punkbändidel pole koorikonkursile asja”). Selliselt välistatakse parlamendiväliste erakondade pääs Riigikokku edaspidigi, sest neilt on ära võetud võimalus auditooriumiga avalikult kommunikeerida võrdsetel alustel teiste erakondadega. Erakonna võimalus tutvustada oma seisukohti ei tohiks olla sõltuv mingist formaalsest näitajast, vaid pigem edastatavate seisukohtade kaalukusest ja tähenduslikkusest ühiskonnas. Ajakirjandus ei saa olla ainus institutsioon, kes selle suhtes otsustusi teeb. Käesolev kaasus näitab, et ajakirjandusvabaduse domineerimine sõnavabaduse üle piirab ideede vaba levikut ühiskonnas.

ASN nõustub kaebuse esitaja seisukohaga, et toimetuse tegevus on vastuolus ka ajakirjanduse eetikakoodeksi punktiga 1.2, sest kõnealune toimetuse otsus ei taga avalikkuse õigust saada igakülgset teavet ühiskonnas toimuva kohta.

Tiina Jõgeda,
ASN esimehe ülesannetes

Jalus Esilehele Tagasi